Tilbage til analyseoversigten

Afrika

22. juni 2011
64 pct. af danskerne er enige i, at Afrika bedst udvikles gennem handel. Og så er kvinder mere politiske i deres forbrug end mænd

Afrika skal udvikles gennem handel

Afrika skal ikke udvikles gennem mere udviklingsbistand
64 pct. af danskerne er enige i, at Afrika skal udvikles gennem øget handel. To ud af fem (44 pct.) mener, at Afrika skal udvikles gennem bedre udviklingsbistand. Færrest er enige i, at Afrika skal udvikles gennem mere udviklingsbistand.

Vi forbinder Afrika med kaffen

Vi forbinder ikke Afrika med produktion af mejeriprodukter
Næsten syv ud af ti svarer i undersøgelsen, at de forbinder kaffe med produkter, som kan have oprindelse i Afrika. Dermed er kaffe det produkt, som flest forbinder med Afrika. Også bomuld, frugt og vin forbinder knap halvdelen af danskerne med Afrika. De varer, som færrest forbinder med Afrika, er mejeriprodukter (en pct.), personlig pleje (to pct.), elektronik (to pct.) og kød (fire pct.)

Risiko for børnearbejde

Få er enige i, at afrikanske varer er af høj kvalitet
Tre ud af fem er enig i udsagnet ”Der er høj risiko for, at varer fra Afrika er produceret med brug af børnearbejde”. Det gør det til det udsagn, som flest er enige i. Færrest er enig i, at afrikanske varer generelt er dyre og generelt er af høj kvalitet. Halvdelen af danskerne er enig i, at Afrika har et stort og ikke udnyttet potentiale for at producere og sælge flere landbrugsprodukter til Europa. 48 pct. er enige i, at der er høj risiko for, at varer fra Afrika er produceret på måder, der skader miljø og sundhed .

Varerne skal være Fairtrade og miljømærkede

Det betyder ikke noget, om varen transporteres med fly
To ud af fem svarer i undersøgelsen, at det er af afgørende eller stor betydning at varen er Fairtrade certificeret eller mærket med at kendt etisk mærke. Hver tredje (34 pct.) svarer, at varen skal være miljømærket. Og så er der lidt delte meninger om, hvorvidt de afrikanske varer må være dyrere end andre varer, eller de skal koste det samme. Én ud af tre synes ikke, at varen må koste mere, mens hver femte (20 pct.) svarer, at varen gerne må koste lidt mere, hvis man er sikker på, at man ved køb gavner en afrikansk producent. Kun fire pct. svarer, at varen ikke må være transporteret med fly.

Kvinder mere politiske end mænd

Mere end 25 pct. flere kvinder end mænd er politiske i deres forbrug
Næsten én ud af fem (19 pct.) har inden for den seneste måned både tilvalgt og fravalgt en vare på baggrund af oprindelseslandet, mens mere end to ud af fem hverken har valgt eller fravalgt en vare under hensyntagen til, hvor i verden varen kom fra. Tilsyneladende er flere kvinder end mænd bevidste om, hvor i verden varen kommer fra. I hvert fald har 22 pct. af kvinderne både tilvalgt og fravalgt en vare inden for den seneste måned. Det samme har kun 15 pct. af mændene.

Uddannelse betyder noget

Flere kvinder end mænd med mellemlang og lang uddannelse fravælger og tilvælger varer på baggrund af varens oprindelsesland
Undersøgelsen viser, at uddannelsesniveau har betydning for, om vi til- og fravælger afrikanske varer. Blandt dem med lav uddannelse kan hver anden kategoriseres som upolitiske forbrugere, dvs. forbrugere der inden for den seneste måned ikke har valgt eller fravalgt en vare på baggrund af oprindelseslandet. Blandt dem med mellemlang og lang uddannelse kan kun to ud af fem kategoriseres som upolitiske. Undersøgelsen viser, at det, der har størst indflydelse på, om man som forbruger vælger varer på baggrund af oprindelseslandet, er uddannelsesniveauet og at den største andel af politiske forbrugere findes blandt veluddannede kvinder.
  • Vidste du, at:

    Afrika er verdens næststørste verdensdel. Ifølge Danmarks Statistik kom cirka en halv procent af Danmarks samlede import i 2008 fra Afrika. Danmark importerede for 2.827 mio. kr., heraf udgjorde importen fra Sydafrika 1.673 mio. kr. eller godt og vel 60 procent.

  • Fakta og yderligere oplysninger

    1116 respondenter deltog i undersøgelsen, der blev gennemført i uge 42, 2010. Respondenterne er vægtet på alder, køn og geografi, og undersøgelsen kan betragtes som repræsentativ for den danske befolkning i aldersgruppen 15-74 år.