Gå tilbage
Lars Aarup, Analysechef
30 91 92 66 Lars.Aarup@coop.dk

Vi husker dyrevelfærd, særligt når vi køber fersk kød

Dyrevelfærd handler især om at give dyrene plads. Vi er bedst til at huske velfærden, når vi køber ferske varer.

Græs, plads og ingen stress

Hvad er dyrevelfærd egentlig? Ud af ti valgmuligheder prioriterer danskerne særligt adgang til græsarealer, mindst mulig stress for dyrene og god plads i stalden, når de skal angive, hvad dyrevelfærd er. Fodertype, levetid og strøelse vurderes mindre vigtigt.

Respondenterne har markeret de tre vigtigste forhold, og derfor summerer svarene til mere end 100.

Fersk dyrevelfærd

Det er særligt på de ferske kødprodukter, vi kigger efter mærker, der sikrer bedre dyrevelfærd. De mere forarbejdede produkter som ost, is, færdigretter og lignende er vi mindre opmærksomme på. Der er til gengæld ingen tvivl om, at dyrs velfærd har bidt sig fast i danskerne, hvor knap syv ud af ti (68%) har en forventning om, at der vil komme mere fokus på dyrevelfærd i fremtiden. Da Coop Analyse i 2011 stillede det samme spørgsmål, svarede 56% det samme.

Respondenterne har haft mulighed for at markere flere produkter, og derfor summerer svarene til mere end 100.

Vi køber velfærd for vores samvittigheds skyld

Når danskerne vælger at købe produkter med højere dyrevelfærd, gør vi det især for at få bedre samvittigheden. Det svarer to ud af fem, mens hver femte særligt gør det af hensyn til kvalitet og smag. Én ud af ti svarer, at de aldrig køber produkter, hvor dyrevelfærd er prioriteret.

Om undersøgelsen

1.013 deltog i undersøgelsen, der blev gennemført i februar 2017. Data er vægtet på køn, alder og geografi og resultaterne er repræsentative for den danske befolkning 15-74 år.