Gå tilbage

Flere kobler madspild med klimaforandringer

To ud af fem danskere forbinder udsmidning af mad med klimaforandringer. Det er markant flere end i 2011.

Markant stigning på seks år

Danskerne deler sig i to, når det gælder sammenkædning af madspild og klimaforandringer. 43% mener, at de to hænger sammen, mens 44% ikke forbinder mad i skraldespanden med forandringer i klimaet. 13% svarer ved ikke. Da Coop Analyse stillede det samme spørgsmål i 2011, svarede kun én ud af fire (27%), at de forbandt udsmidning af mad med klimaforandringer, og der er dermed tale om en markant stigning på seks år.

Forbinder du udsmidning af mad med klimaforandringer?

Om undersøgelsen

1.010 deltog i undersøgelsen, der blev gennemført i november 2017. Data er vægtet på køn, alder og geografi og resultaterne er repræsentative for den danske befolkning 15-74 år.