Gå tilbage
analyse@coop.dk

Betalingskort er vinderen ved kassen, og telefonen overhaler kontanter

Langt de fleste danskere har inden for det seneste år betalt med kort. To ud af fem regner dog med i højere grad at bruge digitale løsninger, når de skal handle dagligvarer i fremtiden.

Mere end fire ud af fem har betalt med betalingskort

Som den overlegne vinder er betalingskort den form for betaling flest af os har brugt, når vi har handlet dagligvarer det seneste år. De digitale løsninger har dog fået deres indtog i hverdagen, for flere af os er til digitale løsninger, end kolde kontanter. Hvor mere end halvdelen (54,5 pct) har brugt app- eller telefon-betalingsformer såsom Mobilepay, Dankort-app og Coop-appen har lidt færre (49,2 pct) betalt med kontanter.

Af de tre aldersgrupper er dem på 55+ år den gruppe hvor flest benytter sig af betalingskort. Her er det 93,9 pct af de adspurgte der har anvendt et betalingskort, mod kun 72,9 pct af de 18-34-årige, hvilket er en rimelig signifikant forskel på 20 procentpoint. Som den eneste aldersgruppe kan de 18-34-årige bryste sig over, at mere end halvdelen benytter betalingsformer på app eller telefon, når de er ude at handle. De er samtidig også mindst glade for kontanter, hvilket kun 37,9 pct – færre end to ud af fem – har benyttet sig af inden for det seneste år, når de har handlet dagligvarer.

Hvilke af følgende betalingsformer har du brugt i en dagligvarebutik det seneste år?

I undersøgelsen er svarkategorierne formuleret således: "Plastikkort (f.eks. Dankort, Visa, MasterCard og lign.)", "Kontanter", "App/telefon (f.eks. MobilePay, Dankort appen, Apple Pay, Coop appen og lign.)", "Ikke relevant – Jeg har ikke handlet dagligvarer" og "Ved ikke"

Hvilke af følgende betalingsformer har du brugt i en dagligvarebutik det seneste år?

To ud af fem regner med mere app og mobil og færre kontanter

Spørger vi danskerne om hvilke betalingsformer de regner med at bruge mere eller mindre af i fremtiden svarer størstedelen at de ikke regner med en ændring – hverken når det gælder kort, kontanter eller app og telefon. Særligt hvad angår betalingskortene forventer vi ingen ændring. Her svarer 74,5 pct. eller hvad der svarer til tre ud af fire, at de ikke forventer en ændring i hvor ofte de vil anvende kort. 11,5 pct forventer dog, at de vil anvende kort mere, og 12,2 pct mindre.

Særligt betalingsformer over app eller telefon regner danskerne med vil tage til over det kommende år. To ud af fem (42,7 pct) regner med at bruge dem mere om et år, end de gør i dag. Omvendt ser det skidt ud for kontanterne, som 38,4 pct forventer at bruge mindre af om et år.

Forventer du, at du om et år vil bruge disse betalingsformer mere eller mindre sammenlignet med i dag?

Om undersøgelsen

1.000 deltog i undersøgelsen, der blev gennemført i juni 2022. Data er vægtet på køn, alder og geografi og resultaterne er repræsentative for den danske befolkning 18-74 år.