Gå tilbage
analyse@coop.dk

Store bededag er blevet til store hvededag

Fridagen er aflyst, men hver anden vil spise hveder omkring den 26. april 2024. Én ud af fem, der ellers skulle op og afsted, snupper en fridag.

Hver anden skal have hveder

Selvom store bededag ikke længere er en helligdag, har halvdelen af danskerne (51 pct.) planer om at spise hveder i forbindelse med den 26. april 2024. Det er lidt færre end de 63 pct., der svarer, at de plejer at spise hveder i forbindelse med store bededag. For 14 pct. kan det både blive en aften med og uden hvedebrød.

Hveder på store bededag og den 24. april 2024

Hver femte snupper en fridag den 26. april

Af dem, der egentlig bør stå op og komme afsted den 26. april, svarer hver femte (21 pct.), at de vil tage en fridag. To ud af tre (67 pct.) vil tage på arbejde eller studie. Ser man fortsat bort fra dem, der ikke arbejder eller studerer, vil hver fjerde mand (24 pct.) men kun 18 pct. af kvinderne tage en fridag.

Hvad forventer du at lave den 26. april (2024)?

Grafen viser besvarelserne blandt dem, der har svaret "Tager en fridag/feriedag", "Går på arbejde/studie" og "Ved ikke". De 25 pct., der har svaret "Ikke relevant (arbejder/studerer ikke)" er sorteret fra.

72 pct. mener, at afskaffelsen var en dårlig idé

Syv ud af ti (72 pct.) synes i dag, at det var en dårlig eller meget dårlig idé at afskaffe store bededag. Beskedne syv pct. er for, mens 17 pct. hverken er for eller imod.

Hvad synes du om, at store bededag blev afskaffet som helligdag?

Om undersøgelsen

1.034 har deltaget i undersøgelsen, som blev gennemført i marts 2024. Data er vægtet på køn, alder og geografi, og resultaterne er repræsentative for den danske befolkning i alderen 18-74 år.