Gå tilbage
analyse@coop.dk

Næsten hver femte har et nødlager

Mange danskerne har allerede et nødlager af mad og vand derhjemme.

18 pct. har et nødlager

18 pct. svarer i marts 2024, at de har et nødlager af f.eks. mad og vand, som de bevidst har opbygget for at kunne klare sig i en krise. Blandt dem, der ikke har et nødlager, svarer én ud af syv (14 pct.) i foråret 2024, at de sandsynligvis eller med sikkerhed vil opbygge ét i den nærmeste fremtid.

Så mange har et nødlager

Spørgsmålet er i undersøgelsen formuleret således: "Har du/din husstand et nødlager af f.eks. mad og vand, som I bevidst har opbygget for at kunne klare jer i en krise? En krise kan være, at strømmen i hele eller dele af Danmark forsvinder i en periode, at betalingssystemer går ned, at der falder store mængder sne eller lignende."

Hvert andet lager er højst to år gammelt

For de fleste, der har et nødlager, er det kommet til for nylig: Hver fjerde (25 pct.) har haft det mindre end ét år. Hver ottende med et lager (12 pct.) svarer, at de har haft lageret i ti år eller længere.

Hvor længe har du/I haft et nødlager?

Det indeholder nødlagrene i foråret 2024

De knap én ud af fem danskere, der i foråret 2024 har et nødlager, har i undersøgelsen svaret på, hvad nødlagrene indeholder. Generelt er der mest mad på hylderne. Hver anden har vand på lager, mens færre end en tredjedel har en FM-radio på lager.

Det er vigtigt at understrege, at grafen her er baseret på besvarelser fra dem, der har et lager, dvs. færre end 200 personer. Grafen tegner således et billede af de eksisterende lagre, men procenterne bør ikke bruges enkeltvis.

Hvad indeholder dit nødlager?

Mod på overlevelseskurser

13 pct. af delatgerne i undersøgelsen svarer, at de selv eller én fra deres husstand sandsynligvis eller helt sikkert vil deltage i et kursus for at lære at klare sig selv i en krise. Én ud af hundrede har allerede været afsted. Tre ud af fem (59 pct.) vil sandsynligvis eller helt sikkert ikke deltage i et kursus, mens det for hver fjerde (27 pct.) er uvist

Deltage på overlevelseskursus?

Spørgsmålet er i undersøgelsen formuleret således: "Hvor sandsynligt er det, at du eller én fra din husstand vil deltage i et kursus, hvor man lærer at klare sig selv i en krise som beskrevet tidligere?"

Forberedelse er mere fornuftigt end skørt

Mere end hver tredje (37 pct.) synes, det er fornuftigt, at deres medborgere forbereder sig på en potentiel krise. Hver femte (20 pct.) vurderer det unødvendigt, mens 13 pct. finder det skørt.

Hvad synes du om, at nogle opbygger nødlagre?

Spørgsmålet er i undersøgelsen formuleret således: "Hvad tænker du om, at borgere i Danmark opbygger nødlagre, deltager i beredskabskurser og på anden vis forbereder sig på en potentiel krise i Danmark? Du kan markere op til tre svar."

Om undersøgelsen

1.034 har deltaget i undersøgelsen, som blev gennemført i marts 2024. Data er vægtet på køn, alder og geografi, og resultaterne er repræsentative for den danske befolkning i alderen 18-74 år.