Gå tilbage
Lars Aarup, Analysechef
30 91 92 66 Lars.Aarup@coop.dk

Corona mangedoblede salget af håndsprit og mundbind

Salget af håndsprit toppede i april 2020, mens mundbind gjorde det i august 2020. Efter længere tids dvale stiger salget af begge i november 2021.

En kæmpe stigning efterfulgt af et næsten tilsvarende fald

I april 2020 ramte salget af håndsprit indeks 1593 sammenlignet med salget et par måneder tidligere i januar 2020. På den korte tid blev salget altså mere end femtendoblet. Herefter faldt det markant, formentlig fordi der var pæne lagre i de fleste hjem. Fra juli til august steg salget igen, men denne gang kun til indeks 438 i forhold til uge to i januar 2020. I begyndelsen af 2021 fladede kurven ud, indtil oktober/november, hvor salget igen begyndte at stige i takt med stigende corona-smitte overalt i Danmark. Niveauet ligger dog stadig under uge 2 i 2020.

Salget af håndsprit i Coops butikker fra januar 2020 til og med uge 45 (november) 2021

Grafen viser salget af håndsprit fra januar 2020 (uge 2) til og med uge 45 (november) 2021. Salget er indekseret med uge 2 (januar) 2020 som indeks 100.

Krav om mundbind

Salgstallene taler deres tydelige sprog, når det gælder krav om brug af mundbind. Den første markante stigning så vi i august, da brug af mundbind i offentlig transport gik fra at være en anbefaling til et krav. Endnu en stigning indtraf i oktober 2020, da der blev indført krav om mundbind indendørs i butikker, storcentre, på kultursteder osv. Her ramte salget indeks 1732 i forhold til uge 30 (juli) samme år. Tredje pukkel på salgskurven opstod i maj 2021, da vi igen kunne gå på bl.a. restaurant og spise indendørs, hvis vi iførte os mundbind.

Siden starten af november 2021 er salget af mundbind begyndt at stige igen. Efterspørgslen er denne gang formentlig drevet af frivillighed, da der i skrivende stund ikke er krav om brug af mundbind nogen steder i Danmark.

Salget af mundbind i perioden uge 30 2020 til uge 45 2021

Salgstalene er indekserede med uge 30 (juli) 2020 som indeks 100.

Om undersøgelsen

Konklusionerne er baseret på salgstal fra Coops butikker. Håndsprit: Fra januar 2020 til og med uge 45 2021 og mundbind: Fra uge 30 2020 til og med uge 45 2021.