Gå tilbage
analyse@coop.dk

Corona mangedoblede salget af håndsprit og mundbind

Salget af mundbind er steget i takt med restriktionerne og toppede i december 2021. Anderledes ser det ud med håndsprit, som toppede i april 2020.

En kæmpe stigning efterfulgt af et næsten tilsvarende fald

I april 2020 ramte salget af håndsprit indeks 1593 sammenlignet med salget et par måneder tidligere i januar 2020. På den korte tid blev salget altså mere end femtendoblet. Herefter faldt det markant, formentlig fordi der var pæne lagre i de fleste hjem. Fra juli til august steg salget igen, men denne gang kun til indeks 438 i forhold til uge to i januar 2020. I begyndelsen af 2021 fladede kurven ud, indtil oktober/november, hvor salget igen begyndte at stige i takt med stigende corona-smitte overalt i Danmark. Niveauet når dog kun lige op på niveau med januar 2020.

Salget af håndsprit i Coops butikker fra januar 2020 til og med uge 52 2021

Grafen viser salget af håndsprit fra januar 2020 (uge 2) til og med uge 52 2021. Salget er indekseret med uge 2 (januar) 2020 som indeks 100.

Krav om mundbind

Salgstallene taler deres tydelige sprog, når det gælder krav om brug af mundbind. Den første markante stigning så vi i august 2020, da brug af mundbind i offentlig transport gik fra at være en anbefaling til et krav. Endnu en stigning indtraf i oktober 2020, da der blev indført krav om mundbind indendørs i butikker, storcentre, på kultursteder osv. Her ramte salget indeks 1732 i forhold til uge 30 (juli) samme år. Tredje pukkel på salgskurven opstod i maj 2021, da vi igen kunne gå på bl.a. restaurant og spise indendørs, hvis vi iførte os mundbind.

Største stigning kom dog i slutningen af 2021, da smitten for alvor tog til og der igen blev indført krav om brug af mundbind i bl.a. dagligvarebutikker. Efterspørgslen startede dog allerede lidt inden, og var således i november drevet af frivillighed.

Salget af mundbind i perioden uge 30 2020 til og med uge 52 2021

Salgstalene er indekserede med uge 30 (juli) 2020 som indeks 100.

Om undersøgelsen

Konklusionerne er baseret på salgstal fra Coops butikker. Håndsprit: Fra januar 2020 til og med uge 52 2021 og mundbind: Fra uge 30 2020 til og med uge 52 2021.