Gå tilbage
Lars Aarup, Analysechef
30 91 92 66 Lars.Aarup@coop.dk

Dobbelt så mange koteletter blandt 55+

Koteletter til aftensmad er mest populært i Nordjylland. De, der har rundet 55 år, spiser dobbelt så mange som dem under 35.

18% flere koteletter i Nordjylland

På en helt almindelig dag i Danmark spiser én ud af 42 koteletter til aftensmad. Men der er stor forskel på, hvor populær udskæringen er i de forskellige egne. I Nordjylland, hvor der bliver spist flest koteletter, er forbruget 18% større end på landsgennemsnit. I København, hvor forbruget er mindst, spiser de 33% mindre end den gennemsnitlige dansker.

Koteletter til aftensmad i regionerne

Tallene er indekserede med 100 som landsgennemsnit.

Alder er afgørende

Koteletter til aftensmad er markant mere brugt blandt de 55-74-årige. De spiser dobbelt så ofte kotelet som de 15-34-årige. På en almindelig dag får cirka én ud af 30 55-74-årige kotelet til aftensmad. Det samme gælder for én ud af 63 blandt de 15-34-årige.

Koteletter og alder

Om undersøgelsen

Oplysninger om forbrug fordelt på landsdele, køn, alder m.v. er trukket ud af Coops Mad-O-meter – en database over danskernes madvaner, der dagligt opdateres, og som p.t. indeholder mere end 1,5 mio. måltider. Respondenterne er vægtet på køn, alder og geografi og resultaterne er repræsentative for den danske befolkning mellem 15 og 74 år.