Gå tilbage
analyse@coop.dk

Danskerne trætte af for meget emballage

Der er alt for meget emballage på varerne i supermarkedet, mener forbrugerne. Reducer mængden og udnyt den brugte plast bedre, lyder det fra mange.

For meget emballage

Knap hver anden dansker (4%) synes, er der i høj grad eller meget høj grad er for meget emballage på de dagligvarer, de køber i supermarkedet. To ud af fem (40%) synes i nogen grad, at det er tilfældet.

I hvilken grad synes du, at der for meget emballage på de dagligvarer, du køber i supermarkederne?

Plastik i køkkenaffaldet

Der er ingen tvivl om, hvilken type brugt emballage der fylder mest i de danske køkkenskraldespande, når vi danskere selv skal sige det. Næsten syv ud af ti (68%) svarer, at der er mest emballage af plastik i deres husholdningsaffald, mens hver fjerde (24%) svarer pap og papir. Derfor er det måske heller ikke overraskende, at plastik er den type emballage, som flest danskere (58%) gerne ser blive genbrugt mere, end det er tilfældet i dag.

Hvilken type emballage er der mest af, hvis du ser på dit husholdningsaffald?

Hver fjerde har lagt en vare tilbage på hylden

Har du lagt en vare tilbage på hylden, fordi du syntes, den var pakket for meget ind i pap eller plastik? "Ja" svarer 29% af danskerne. Det har altså afgørende betydning for en stor del af danskerne, hvor meget varerne er pakket ind. Især frugt og grøntsager bliver lagt tilbage pga. for meget emballage.

Mindre emballage, ja tak

Mindsk emballagen på fødevarer. Det mener mange danskere er en god idé, hvis Danmark skal bruge emballage på en mere miljøvenlig måde end i dag. Til gengæld er der ikke den store opbakning til en mærkningsordning med angivelse af god, mindre god og dårlig emballage samt pant på emballage.

Antag at vi i Danmark skal være mere miljøvenlige i vores brug af emballage, dvs. bruge mindre emballage og/eller genbruge emballagen mere. Mener du, at følgende idéer er gode eller dårlige?

Grafen viser besvarelsen "God idé". Af hensyn til præsentationen i grafen er svarmulighederne forkortet. I undersøgelsen var de formuleret således:

1) Mindske emballagen på dagligvarer, 2) Tydelig mærkning af hvordan/hvor emballagen skal smides ud, 3) Flere muligheder for affaldssortering, 4) Få mere emballage, der kan bruges som kompost i haven, 5) Udvikling af emballage, der kan bruges til andre ting end blot indpakning, fx mælkekartoner der er lavet, så de er velegnede til fryseemballage, 6) Lave flere varegrupper med pant på emballagen, 7) En mærkningsordning med ”god”, ”mindre god”, ”dårlig” emballage i forhold til dens miljøbelastning (fx en trafiklys-mærkning)

Om undersøgelsen

1.026 deltog i undersøgelsen, der blev gennemført i uge 13 og 19, 2013. Data er vægtet på køn, alder og geografi og resultaterne er repræsentative for den danske befolkning 15-74 år.