Gå tilbage
analyse@coop.dk

Forældre: To ud af fem børn er kræsne

Flere mænd end kvinder mener, at deres børn er kræsne. Ét ud af fem børn i Danmark får at vide, at de er kræsne.

Forældre: To ud af fem børn er kræsne

Der er blandt danske forældre en udbredt opfattelse af, at deres børn er kræsne. Mere end to ud af fem forældre (43%) opfatter barnet som kræsent. Blandt de forældre, der opfatter deres barn som kræsent, siger tæt på halvdelen (45%) det direkte til barnet. Det betyder, at næsten hver femte af alle børn (19 %) får at vide, at de er kræsne. Ud af de forældre, der oplever at have et kræsent barn, ser hver fjerde (26%) barnets kræsenhed som et problem.

Opfatter du dit barn som kræsen?

Mænd har kræsne børn

Markant flere mænd (50%) end kvinder (36%) opfatter deres barn som kræsent, og næsten dobbelt så mange mænd (18%) som kvinder (10%) siger, at barnet skal spise maden, hvis det ikke vil.

Opfatter du dit barn som kræsen?

Om undersøgelsen

2.024 deltog i undersøgelsen, der blev gennemført i uge 16/17, 2012. Data er vægtet på køn, alder og geografi og resultaterne er repræsentative for den danske befolkning i aldersgruppen 15-74 år.