Gå tilbage
analyse@coop.dk

Grillen øger mængden af kød

Det er særligt mænd, der styrer grillen, mens kvinder står for tilbehøret, når grillsæsonen sætter ind. Og så får mad tilberedt på grillen mange til at spise mere kød.

Mænd passer grillen, kvinder tilbehøret

Der bliver oftest lagt pølser på risten, når danskerne griller. Sidst danskerne grillede, var det i 62% af tilfældene en mand, der vendte kødet, mens det i mere beskedne 14% var en kvinde. Til gengæld stod en kvinde i halvdelen af tilfældene for at lave tilbehøret, mens det i 20% var en mand.

Hvad blev lagt på grillen, sidst du grillede?

Mere kød og alkohol, når maden grilles

Når der grilles, spiser mere end halvdelen af danskerne (59%) efter eget udsagn lidt eller meget mere kød end normalt. Det er særligt mændene, der svarer, at de spiser mere kød, når det kommer fra grillen. Der bliver også drukket mere alkohol, svarer hver fjerde dansker (23%). Ligesom mændene tilsyneladende spiser mere kød, når der grilles, drikker de også i højere grad end kvinderne mere alkohol.

Vil du vurdere, at du generelt [spiser mere kød / drikker mere alkohol], end du plejer, når du griller?

Mere grønt blandt de unge

Undersøgelsen viser også, at der blandt de 15-34-årige i markant højere grad bliver lagt grøntsager på grillen. 29% i den unge aldersgruppe grillede grøntsager, sidst de grillede. Det samme gjorde halvt så mange (15%) af de 55-74-årige.

Hvad blev lagt på grillen, sidst du grillede?

Om undersøgelsen

1.009 deltog i undersøgelsen, der blev gennemført i uge 19, 2013. Data er vægtet på køn, alder og geografi og resultaterne er repræsentative for den danske befolkning i aldersgruppen 15-74 år.