Gå tilbage
analyse@coop.dk

Danskernes brug af madopskrifter

To ud af fem har læst en madopskrift den seneste uge. Særligt kvinder og de unge prøver nye opskrifter.

Mest udbredt blandt kvinder og de yngre

To ud af fem har læst en madopskrift inden for den seneste uge. Det gælder i markant højere grad for kvinder (47 procent) end for mænd (33 procent). Én ud af fem mænd svarer i undersøgelsen, at de generelt ikke læser opskrifter.

Hvornår har du senest læst en madopskrift?

Den seneste opskrift blev i de fleste tilfælde fundet på en dansk blog eller opskriftside (29 procent). 18 procent bladrede sig frem til opskriften i en kogebog. Igen er der forskel på, hvad kvinder og mænd gør: Hver tredje kvinde (33 procent) fandt opskriften på en blog, mens det samme gjaldt for hver fjerde mand (25 procent). Tilsvarende fandt flere mænd (21 procent) end kvinder (16 procent) opskriften i en kogebog.

Endnu større forskelle er der på de forskellige aldersgruppers brug af opskrifter. Mens hver tredje i alderen 18-34 år fandt den seneste opskrift på en dansk blog eller opskriftside, gjaldt det samme for 30 procent af de 35-54-årige men kun hver fjerde (24 procent) i aldersgruppen 55-74 år. Kun 11 procent af de unge brugte til gengæld en kogebog, mens det gjaldt for 25 procent af de 55-74-årige. De unge bruger i begrænset omfang - men dog markant mere end de øvrige aldersgrupper - instagram, TikTok og udenlandske madblogs.

Hvor kom den seneste madopskrift fra?

Hver femte prøver en ny opskrift ugentligt

Hver femte (21 procent) af dem, der læser madopskrifter, prøver ugentligt eller oftere en ny opskrift. For 37 procent sker det ca. månedligt, mens det for 33 procent sker sjældnere.

Hvor tit prøver du en ny madopskrift?

Om undersøgelsen

1.004 deltog i undersøgelsen, der blev gennemført i marts 2022. Data er vægtet på køn, alder og geografi, og resultaterne er repræsentative for den danske befolkning 18-74 år.