Gå tilbage
analyse@coop.dk

Lokalt smager bedre end dansk

Vi vælger danske fødevarer pga. tillid til de danske producenter og for at støtte dansk økonomi. Når vi zoomer endnu længere ind og køber lokale varer, er det for at støtte lokalsamfundet og få ekstra smag.

Større tillid til danske producenter

Undersøgelsen viser, at tillid til producenten og støtte til dansk økonomi er de primære grunde til, at mange vælger danske produkter. Dernæst kommer faktorer som hygiejne og hensyn til klima og miljø. Bedre smag, renere eller sundere produkter bruger færrest som begrundelse for at de prioriterer at købe dansk.

Ser du som regel efter produktionsland/oprindelsesland, når du køber disse fødevarer? / Hvilket land ser du helst, at følgende af dine fødevarer kommer fra?

Vi køber lokalt for at støtte lokalsamfundet

Tre ud af fem (59%) køber sommetider varer, der er dyrket eller avlet i nærheden af, hvor de handler. Når vi vælger de lokale varer, er det for at støtte lokalsamfundet og fordi vi synes, de smager bedre. Tillid til producenten, miljø- og klimahensyn spiller en væsentligt mindre rolle.

Køber du sommetider lokale varer, dvs. fødevarer der er dyrket/avlet i nærheden af, hvor du handler?

Om undersøgelsen

1.000 deltog i undersøgelsen, der blev gennemført i uge 35, 2013. Data er vægtet på køn, alder og geografi og resultaterne er repræsentative for den danske befolkning 15-74 år.