Gå tilbage
Lars Aarup, Analysechef
30 91 92 66 Lars.Aarup@coop.dk

Hver anden henter fisken i supermarkedet

Hver tredje dansker spiser i dag fisk til aften mindst én gang om ugen. 76% siger, at de gerne vil spise mere fisk.

Fiskefrekvens

Fisk er mere udbredt til frokost end til aftensmad. Mens 53% får fisk til frokost mindst én dag om ugen, gør kun 34% det samme til aftensmad. Personer på 55 år og derover spiser markant oftere fisk end de unge under 35 år. Eksempelvis får 23% af de unge under 35 år fisk til aften mindre end én gang i måneden – mod kun otte% af dem på 55 år og opefter. Generelt vil danskerne gerne spise mere fisk, end v gør i dag. Det svarer 76% – først og fremmest fordi det er sundt.

Fisk til frokost og aftensmad

Fisken kommer fra supermarkedet

Godt halvdelen (54%) af dem, der spiser fisk, køber deres fisk i supermarkedet, mens 28% handler hos en fiskehandler eller fiskebil. Fem % køber fisken direkte hos fiskeren. Færre end hver tiende forbruger (ni %) kender MSC-mærket. 62% er imidlertid parate til at betale mere for en dåse tun til fem kroner, hvis den kunne købes i en MSC-mærket udgave. I snit vil danskerne betale 3,60 kroner ekstra for den miljøvenlige udgave.

Her købes fisken

Om undersøgelsen

998 deltog i undersøgelsen, der blev gennemført i uge 18, 2010. Data er vægtet på køn, alder og geografi og resultaterne er repræsentative for den danske befolkning i aldersgruppen 15-74 år.