Tilbage til analyseoversigten

Grillen øger mængden af kød

27. september 2013
Mændene trækker i forklædet, når grillsæsonen sætter ind. Flest mænd står nemlig med tangen i hånden og styrer kullene, mens kvinderne laver tilbehøret til grillmaden. Og så får mad tilberedt på grillen tilsyneladende mange til at spise mere kød.

Pølser er populære og samler folket

Der bliver oftest lagt pølser på risten, når danskerne griller. Om man har spist grillede pølser er helt uafhængigt af både uddannelsesniveau og husstandsindkomst. Sidst, der blev grillet, var det i 62 procent af tilfældene en mand, der vendte kødet, mens det i mere beskedne 14 procent var en kvinde. Til gengæld stod en kvinde i halvdelen af tilfældene for at lave tilbehøret, mens det i 20 procent af tilfældene var en mand.

"Hvad blev lagt på grillen, sidst du grillede?" Lam, fisk og skaldyr bliver sjældnest lagt på grillen.

Unge griller mest grønt

Næsten dobbelt så mange unge (15-34 år) som ældre (55-74 år) kommer grøntsager på grillen.

"Hvad blev lagt på grillen, sidst du grillede?" Ældre griller markant oftere end unge lam, mens de unge tilsyneladende er væsentligt gladere for grillede grøntsager på grillen.

Grill giver mere kød på tallerknerne

Når der grilles, spiser mere end halvdelen af os danskere (59 procent) lidt eller meget mere kød, end vi normalt gør. Det er særligt mændene, der svarer, at de spiser mere kød, når det kommer fra grillen.

"Vil du vurdere, at du generelt spiser mere kød, end du plejer, når du griller?" Mere end hver tiende dansker (13 procent) vurderer, at de spiser meget mere kød, når de griller, end de normalt gør.  

Grillmad og alkohol

Næsten hver fjerde dansker (23 procent) svarer, at de drikker mere alkohol end normalt, når der bliver serveret grillmad. Ligesom mændene tilsyneladende spiser mere kød, når der grilles, drikker de også i højere grad end kvinderne mere alkohol, når der fyres op under kullene.

"Vil du vurdere, at du generelt drikker mere alkohol, end du plejer, når du griller?" Tre ud af fire danskere drikker ikke mere, når de spiser grillmad.

  • Vidste du, at:

    Madvarerne kan få en særlig aroma ved at erstatte dele af kullene med tørrede grene eller lignende. F.eks. giver grene af almindelig røn (også kaldet rønnebærtræ) både god duft og smag. (Kilde: Wikipidia)

  • Fakta og yderligere oplysninger

    Undersøgelsen omfatter 1.009 respondenter og er gennemført i uge 19, 2013. Respondenterne er vægtet på alder, køn og geografi og undersøgelsen er repræsentativ i forhold til Danmarks befolkning 15-74 år.

Lars Aarup

Analysechef
30919266