Gå tilbage
analyse@coop.dk

Julen 2020: Mindre and og mere glæde

Julen ligner stort set sig selv, men der sker små ændringer - bl.a. i hvor meget and, vi spiser, og hvor meget vi glæder os til højtiden.

Flere glæder sig

Der er sket en markant stigning i andelen af danskere, der glæder sig til julen. I 2008 gjaldt det 72%. Det tal er i 2020 vokset til 82%. Tallene for 2020 er uændrede i forhold til 2019, så coronaen har tilsyneladende ingen betydning haft i hverken positiv eller negativ retning på juleglæden. 41% af dem, der fejrer jul, glæder sig til, at den er overstået. I 2008 svarede 47% det samme.

Glæder du dig til jul?

En kalender til nedtælling

Det ser fortsat svært ud for U-landskalenderen, som kun 5% i 2020 svarer, at de typisk køber. Én ud af fire (24%) har til gengæld en pakkekalender. Nogenlunde lige så mange (27%) har ingen kalender.

Hvilke julekalendere har din husstand typisk?

Så mange bliver vi juleaften 2020

I gennemsnit vil der være syv personer samlet i hjemmene juleaften. 77% skal være mellem 2 og 9 personer i år. I 2019 gjaldt det samme for 69%. Én ud af fem (19%) svarer, at de bliver 10 eller flere juleaften 2020. 13% vil tilbringe juleaften sammen med nogen, som de ellers ikke har set hele året.

Hvor mange mennesker skal du holde juleaften sammen med i år?

Anden falder

På bare to år er andelen af danskere, der spiser and juleaften, faldet fra 77% til 73%. Det er i sig selv et signifikant dyk, men til det skal lægges, at julen bygger på traditioner, hvorfor en ændring af vaner normalt vil ske over mange år. Hvad spiser de i stedet? Noget tyder på, at nogle forsøger sig med andre typer kød (okse, fisk eller lignende), mens der generelt ikke sker en særlig ændring i, hvor mange der udelader kødet. Et nærmere kig på respondenternes alder viser dog, at der er markant flere unge (7%), der ikke spiser kød juleaften. Det samme gælder for nul over 55 år og beskedne 3% i alderen 35-54 år.

Hvilken slags kød spiser du/I typisk juleaften?

Alt det, vi også spiser til julemiddagen

Julemiddagen ligner i store træk 2019. Det gælder stadig, at kartoflerne spiller hovedrollen ved siden af kødet - uanset om det er hvide eller brunede kartofler - eller chips.

Hvilke af følgende spiser du typisk juleaften?

Hvad kommer julen 2020 til at koste?

I undersøgelsen svarer 71%, at de i år vil bruge samme beløb på julegaver, som de gjorde sidste år. 12% vil bruge flere penge, mens 9% vil bruge færre. 8% ved det endnu ikke.

Der er en vis sandsynlighed for, at en del af gaverne under træet er genbrug. I hvert fald svarer knap hver tiende (9%), at de køber julegaver i genbrugsbutikker. Til det tal skal formentlig lægges dem, der køber genbrug via privatpersoner. 85% køber ikke julegaver i genbrugsbutikker.

Hvor mange penge forventer du at bruge på julegaver i forhold til sidste år?

Om undersøgelsen

1.002 deltog i undersøgelsen, der blev gennemført i december 2020. Data er vægtet på køn, alder og geografi og resultaterne er repræsentative for den danske befolkning 18-74 år.