Gå tilbage
analyse@coop.dk

Basmati har slået pose-ris

Ris er populære over hele landet. Alder og bopæl afgør, hvilken type du spiser. De seneste 20 år har pose-ris tabt terræn.

De unge vil have ris

På en helt gennemsnitlig dag spiser én ud af 11 ris til aftensmad. Mest populær er ris blandt de 15-34-årige, hvor hver tiende spiser ris til aftensmad på en helt almindelig dag. Kun 7% af de 55-74-årige gør det samme, viser et kig i Coops Mad-O-meter.

Ris til aftensmad fordelt på alder

Basmati stiger, posen falder

Der er sket store ændringer i, hvilken type ris vi køber i butikkerne. Det viser salgstal fra Coops butikker. Mens ris i kogepose var den uovertrufne favorit i starten af 00’erne, er det i dag basmati, der fylder mest, hvor hver fjerde pose ris, der bliver solgt, er basmati. 

Parboiled ris lå fra 2002-2016 nr. 2 på listen, men måtte derefter gøre plads til både jasmin, basmati og grødris.

Brune ris har også udviklet sig en del. Fra 2001, hvor de udgjorde under 2% af det samlede salg, rundede de i 2014 10%. Siden 2016 har de ligget stabilt på ca. 8%.

Salget af ris fordelt på typer i perioden 2001-20

Geografi spiller ind i dit risvalg

Hvis man zoomer ind på, hvem der køber de forskellige typer ris, er der også store forskelle geografisk. Kortene herunder viser salget i styk pr. 100.000 kunder. Jo mørkere et område er, jo større er salget af den angivne ristype i forhold til de øvrige områder.

Basmati-ris, der er favoritten i 2020, er mest populær i hovedstadsområdet og ned til Roskilde, i Århus-omegnen samt på Fanø.

Til sammenligning er Jasmin-ris en udbredt Sjællands-spise, med størst popularitet omkring hovedstaden og i Nordsjælland.

Ris i kogepose viser det helt modsatte billede: Størst er det i Jylland, hvor særligt Vestkysten er glade for den lette løsning.

Den måske mest tids- og opmærksomhedskrævende ristype, risotto-ris, købes primært i København og Nordsjælland samt på Fanø og Læsø.

Om undersøgelsen

Undersøgelsen er baseret dels på salgstal fra Coops butikker i perioden 2001-20, dels Coops Mad-O-meter - en database over danskernes madvaner, der dagligt opdateres, og som p.t. indeholder mere end 1,5 mio. måltider. Respondenterne er vægtet på køn, alder og geografi og resultaterne er repræsentative for den danske befolkning mellem 15 og 74 år.