Gå tilbage
Lars Aarup, Analysechef
30 91 92 66 Lars.Aarup@coop.dk

Flertal for afgifter på kød

Knap to ud af fem er enige i, at Folketinget bør ændre afgifterne på fødevarer, så de afspejler fødevarernes klimaaftryk.

Afgiften skal afspejle fødevarens klimaaftryk

39 procent af danskerne er enige eller overvejende enige i, at Folketinget bør ændre afgifterne på fødevarer, så de tager hensyn til fødevarers klimaaftryk, så f.eks. kød bliver dyrere, mens frugt og grønt bliver billigere. 30 procent er overvejende eller helt uenige i udsagnet. En betragtelig andel af danskerne er uafklarede på spørgsmålet og svarer Ved ikke eller Hverken eller til udsagnet.

Folketinget bør ændre afgifterne på fødevarer

Spørgsmålet er i undersøgelsen formuleret: "Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn? Folketinget bør ændre afgifterne på fødevarer, så de tager hensyn til fødevarers klimaaftryk, således at fx kød bliver dyrere, mens frugt og grønt bliver billigere."

Syv ud af ti danskere spiser kød

Syv ud af ti svarer i undersøgelsen, at de spiser kød, fjerkræ, fisk eller skaldyr til de fleste måltider. Andelen er dog faldet fra 77 procent i 2019. I august 2023 svarer en femtedel af danskerne, at de spiser fleksitarisk, pescetarisk, vegetarisk eller vegansk. Det er den højeste andel målt siden 2019.

Hvilken af følgende beskrivelser passer overordnet bedst på dig?

Mere end to ud af fem ønsker det samlede kødforbrug ned

43 procent af danskerne mener, at det samlede kødforbrug i Danmark bør reduceres. Én ud af tre er uenige i udsagnet, mens hver fjerde svarer Ved ikke. Spurgt til, hvem der har ansvaret for, at det faktisk sker, svarer 79 procent, at det har forbrugerne. Siden 2019 er der sket en generel bevægelse, hvor færre lægger ansvaret hos forbrugerne, mens flere peger på særligt politikerne (fra 45 til 58 procent) og dagligvarehandlen (fra 35 til 46 procent).

Skal det samlede kødforbrug i Danmark reduceres?

Om undersøgelsen

1.028 danskere har deltaget i undersøgelsen, der blev gennemført i august 2023 i samarbejde med Dansk Vegetarisk Forening. Data er vægtet på køn, alder og geografi, og resultaterne er repræsentative for den danske befolkning i alderen 15-74 år.